Eerste hulp bij coöperatie
✆ 06-3614 5231
Downloadsdownloads.html
 

De coöperatie


... is een mooi ondernemingsmodel, zowel economisch als maatschappelijk.

Eén coöperatieve wereld” is de visie van waaruit ik leef en werk; ‘coöperatiever=beter’.

‘Eén wereld’ is voor mij iets anders dan een politieke frase; ik praat er graag eens over door.

De mooist denkbare coöperatie(s) bouwen (‘champions’) - verbindt ons deze missie?


Coöperaties doorlopen verschillende ontwikkelingsfasen; elk heeft een eigen dynamiek.

In de 20 jaar dat ik met coöperaties werk, ontwikkelde ik er een soort intuïtie voor: wat versterkt coöperatieve groei en wat zijn remmers?


   Momenteel begeleid ik veel coöperaties bij hun oprichting: coöperaties van ondernemers, voor burgerparticipatie of bijv. samenwerkende instellingen.

Samen stoeien we over hoe de coöperatie er uit moet komen te zien: wat wordt de doelstelling; wie worden de leden, met welke rechten en plichten; wie bestuurt, wie houdt toezicht; hoe financier je de coöperatie (een B.A.?); hoe verdeel je de winst; hoe neem je afscheid, enz.?

Vervolgens werk ik meteen de statuten uit; mijn partner-notaris toetst juridisch en passeert.


   Jonge coöperaties ondersteun ik bij hun professionalisering: bijstelling van de bestuurlijke structuur, herschrijven van de statuten, uitwerken van reglementen en profielschetsen.

Om de bestuurlijke kwaliteit te verhogen, verzorg ik verder studiedagen en workshops.

En soms help ik vertrouwenskwesties op te lossen; coöperatie blijft tenslotte mensenwerk.


   Bij de oudere coöperaties spelen vaak kwesties rondom ledenbetrokkenheid, governance en ledenfinanciering, zeker als fusies en/of internationalisering aan de orde zijn.

Als onderzoeker en adviseur keek ik hier veel naar, vanuit de Nationale Coöperatieve Raad/ Wageningen Universiteit, Rabobank Nederland en Nyenrode Business Universiteit, waar ik in 2001 ook promoveerde.

Ik investeerde altijd al veel in dataverzameling; toen ik in 2010 zelfstandig ging werken, bouwde ik er een database voor, met inmiddels duizenden coöperatieve jaarverslagen, statuten enz.


   Tweede hulp. Ik kan -gelukkig- niet alles zelf. Daarom werk ik graag met een aantal partners: een ondernemingsjurist/ notaris, een coöperatiespecialist met fiscale achtergrond, een advocate, een expert op gebied van opleiding en coaching en met diverse anderen.

Samen hebben we meer dan 100 jaar coöperatie-ervaring; wellicht ooit ook een coöperatie...


Kan ik ergens mee helpen? Leuk!