background

CO-OP Champions

Ondernemen met de kracht van coöperatie


CO-OP Champions is een gespecialiseerde consultancy voor alle fasen van coöperatie-ontwikkeling: oprichting, kwartiermaken, professionalisering, institutionalisering en revitalisering. Wij begeleiden coöperatiebesturen bij complexe strategische vraagstukken in de verbinding tussen vereniging en onderneming: hoe zorg je ervoor dat leden en bedrijf in harmonie bewegen? Wat vraagt dat voor de structuurinrichting en hoe krijg je het—gegeven de factor ‘mens’—werkend? En van belang: de maatschappelijke positionering van de coöperatie. Met ruim 25 jaar coöperatie-ervaring: waarmee kunnen we u helpen?


NIEUW

- Fonterra buigt zich over kapitaalstructuur (Interview in Food & Agribusiness, 19 mei 2021)

- Vooral lokaal kansen met gecombineerde coöperaties (Interview in Food & Agribusiness, 7 mei 2021)

e coöperatie is al sinds 1844 een beproefd en effectief model voor de organisatie van samenwerking en groei in economie en samenleving. Zeker in tijden van crisis wordt de kracht van de coöperatie duidelijk zichtbaar, onder meer in de hausse van oprichtingen van nieuwe coöperaties.


Kenmerkend voor de coöperatie is haar grote verscheidenheid aan vormen, passend bij uiteenlopende uitdagingen. Ze is beweeglijk en veerkrachtig. Tegelijkertijd is samenwerking soms een uitdaging. Succes vraagt nadrukkelijk om een consequent toegepaste coöperatieve houding, te beginnen in de kern van de coöperatie: de transactierelatie tussen lid en coöperatie. Klopt die en klopt die ook maatschappelijk, dan geldt: ‘meer coöperatie is beter’.

Vervolgens blijkt de grote uitdaging: hoe de financieringsrelatie te structureren zó dat deze het ledenbelang (de transactie) verbindt aan het organisatiebelang? Daarna is de keuze voor het passende governancemodel van belang en de fine-tuning ervan, wetende dat samenwerken altijd mensenwerk blijft. Meer over transactie, financiering en governance onder ‘revitalisering’.


De coöperatie, door de verbinding van haar vereniging van leden aan het gemeenschappelijke bedrijf, is bij uitstek een ‘lerende organisatie’. Leren, in deze tijd van chaos en transitie, is de sleutel tot succes en een gezonde toekomst. Stap voor stap de nieuwe weg vinden door actie, reflectie, consultatie. Visie omzetten in gezamenlijke, ondernemende praktijk waarbij ‘universele coöperatieve waarden’ leidend zijn, waaronder verantwoordelijkheid, solidariteit, inclusie, diversiteit en betrouwbaarheid.

De coöperatie als samenbindende factor tussen mens-gemeenschap-maatschappij om tot gecoördineerd, collectief handelen te kunnen komen.


Zo bezien kan de coöperatie hét antwoord zijn op tal van maatschappelijke uitdagingen die we de komende jaren het hoofd—en hart—moeten bieden. CO-OP Champions helpt u bij het vinden van de beste coöperatieve oplossing.