background

Coöperatieve revitalisering

De uitdaging oppakken


Alles loopt goed, maar het kan eigenlijk wel beter? De coöperatieve onderneming is flink gegroeid, maar de vereniging is achtergebleven ten koste van de ledenbetrokkenheid? De financieringsstructuur moet worden aangepast en in de governance loopt het misschien niet meer zo lekker? Ligt het aan de structuur—kan—of aan de mens(en) bínnen de structuur? CO–OP Champions helpt jullie bij de fine-tuning en revitalisering van uw coöperatie. Dan kunt jullie daarna weer een groeispurt nemen—met en voor de leden.


e jaren verstrijken en de coöperatieve onderneming is sterk geprofessionaliseerd, zelfs geïnstitutionaliseerd. Alles loopt volgens het protocol, het boekje. En toch is er onrust, dreigt er onrust of zou je verwachten dat er onrust moet zijn. De coöperatie is niet meer 'de coöperatie' en dat voelt ergens niet goed. En toch is voor de insider niet meer zo duidelijk wat er ‘mis’ is. Misschien totdat er een kapitaalvraagstuk begint te spelen. Zijn de leden er nog wel?

Wat jeveel ziet gebeuren, is dat de coöperatie ‘zakelijker’ is geworden. Dat was ook de opdracht die de directie had meegekregen van het bestuur. En dat is gelukt: de onderneming is gegroeid, mogelijk geïnternationaliseerd, levert steeds meer 'toegevoegde waarde’ en heeft geïnvesteerd in R&D en merkontwikkeling. De onderneming stáát. En waar staan de leden…?

Ja, de leden, daar is het ook zakelijker geworden. Ondernemers die tot de nationale top behoren en internationaal waardering ontvangen. En die tegelijkertijd gebukt gaan onder toenemende regeldruk, financieringslast en maatschappelijke spanning.

Het gebeurde dan dat coöperatie en de leden uit elkaar groeiden. Beide werden professioneler, maar het werd beleefd als ‘zakelijker’. De warmte verdween uit de relatie. Het vertrouwde ledenbestuur werd raad van comissarissen en ging zich zo ook gedragen: toezichthoudend op de onderneming. En wie hield oog voor de leden? Waar konden de leden het kloppende hart van de coöperatie nog voelen, terwijl directiesalarissen ook stevig meegroeiden? Tijd voor her-bronning.

Een coöperatie heeft geen leden; leden hebben een coöperatie.

CO-OP Champions is ervaren met het aanzwengelen, begeleiden en voeden van de coöperatieve dialoog, het initiëren van ledenvoordeel-programma’s, ledenbetrokkenheidsonderzoek en andere ’tools’ die kunnen helpen vanuit een impasse tot nieuw elan te komen. Maar belangrijker vaak nog: een ledenbestuur en ledenraad weer ‘op scherp’ te krijgen en weer vol te gaan staan voor het coöperatieve doel. En dan wordt bijvoorbeeld een gesprek over ledenfinanciering opeens een heel stuk aangenamer.

Overigens kan het zijn dat de cultuur binnen de coöperatie verzakelijkt is, maar wat ook nog wel eens voorkomt, is dat er (on)gemerkt een ‘disfunctionele’ situatie is ontstaan die op een elegante wijze beëindigd moet worden. Mocht het daar al te laat voor zijn en de interne spanningen onaangenaam oplopen: u kunt ons altijd in vertrouwelijkheid raadplegen. Wij hebben ook succesvolle ervaringen opgedaan met vertrouwenscommissies. Onze bevlogenheid voor de coöperatie combineert met een even zo hoge standaard van betrouwbaarheid en integriteit, dienend aan het coöperatieve doel.